רישוי עסקים – מיהם גורמי הרישוי הרלוונטיים עבורכם?

רישוי עסקים – מיהם גורמי הרישוי הרלוונטיים עבורכם?

חלק גדול מהעסקים בארץ מחויבים עפ"י חוק רישוי עסקים לקבל רישיון עסק על-מנת להתחיל לפעול, וכן נדרשים לחדש רישיון זה אחת למספר שנים כדי להמשיך ולהתנהל. מטרתו של החוק היא למצוא איזון בין הצורך בפעילות עסקית מסוגים שונים לבין הצורך להבטיח שעסקים שעלולים לפגוע בבריאותו של הציבור, להזיק לסביבה או להוות מטרד, לא יעשו זאת, ועוד כדאי להדגיש כי הפעלת עסק ללא רישיון מתאים ובתוקף הינה עבירה פלילית שגוררת ענישה כבדה.

למי מוגשת בקשה לרישיון עסק?

בקשה לקבלת רישיון עסק יש להגיש למחלקת הרישוי ברשות המקומית שבשטחה אמור לפעול, או כבר פועל, העסק. עסקים ביבנה יגישו את הבקשה למחלקת רישוי עסקים ביבנה, בית עסק שפועל ברחובות יגיש את הבקשה למחלקת רישוי עסקים בעיריית רחובות וכו'.

מי בוחן את הבקשה לרישיון עסק?

רישוי עסק מחייב בדיקות מדוקדקות, על-מנת שניתן יהיה לדעת ברמה גבוהה של ודאות כי הוא אכן לא מהווה סכנה לציבור ולסביבה. בהתאם ישנם כמה וכמה גורמי רישוי לכל סוג עסק בהתאם לענף שבו הוא פועל.

לדוגמה, בקשה לרישיון עסק למסעדה תיבחן ע"י משרד הבריאות וע"י משטרת ישראל, מפעלים לעיבוד עץ או מתכת זקוקים לאישור של המשרד להגנת הסביבה ולאישור של משרד הכלכלה (שבוחן את סביבת העבודה ובפרט מוודא שהיא בטיחותית) ואילו אטליז חייב למלא את התנאים של משרד הבריאות ושל משרד החקלאות גם יחד.

גורם רישוי נוסף הוא הרשות הארצית לכבאות והצלה, שבוחנת את העסק מבחינת היערכות למצבים מסוכנים ובפרט בודקת את מערכות החשמל, את המערכות לאיתור וכיבוי אש ואת יציאות החירום.

תוך כמה זמן מתקבלת תשובה על בקשות רישוי עסקים?

בעקבות רפורמה מקיפה שנערכה בתחום רישוי העסקים מחויבים גורמי הרישוי הנ"ל לספק תשובה לבקשת רישיון עסק תוך 90 יום. חלק מבתי העסק אף יכולים לפנות למסלול ההיתר המזורז ולקבל רישיון עסק תוך 21 ימי עבודה. על-מנת שלא לעכב את התהליך של רישוי עסקים שלא לצורך, דבר שכרוך כמובן גם בהפסדים כספיים, מומלץ להגיש את הבקשה באופן מסודר ומדויק, בתוך גרמושקה שבנויה עפ"י כל הכללים.

Comments are closed.