מזונות לילדים מעל גיל שש

מזונות לילדים מעל גיל שש

בשנת 2017 יצאו שתי בשורות להורים גרושים בעניין תשלומי מזונות. האחת מבית הדין הרבני והשנייה מבית המשפט העליון. הראשונה קבעה שקביעת מזונות לילדים מעל גיל שש תיעשה לפי הכנסות ההורים וזמן השהות של הילדים אצל כל הורה. חצי שנה לאחר מכן, בית המשפט העליון אימץ את ההחלטה הזו וקבע אותה כהלכה אזרחית.

בבתי הדין הבשורה נסתיימה בקול ענות חלושה והדיינים לא ממש אימצו את ההלכה החדשה. לעומתם, פסק הדין של בית המשפט העליון נפוץ בבתי המשפט לענייני משפחה. יצא מכך שעכשיו נשים מעדיפות שהמזונות עבור ילדיהם שהם מעל גיל שש ידונו בבית הדין הרבני ואילו האבות מעדיפים את בית המשפט האזרחי. יצויין כאן שעד לפסקי הדין הללו האבות הופלו לרעה במקרים רבים עד כדי כך שלא יכלו למלא את חובתם ההורית כלפי ילדיהם.

אבא משלם מזונות וגר בדירת חדר

כאמור, לפני הפסיקה החדשה, קרו מקרים רבים בהם האבות שילמו יותר מדי דמי מזונות עבור ילדיהם שהיו מעל גיל שש ובתוך כך נאלצו לגור אצל הוריהם או לשכור דירות חדר קטנות ועלובות. הגברים האלה במקרים רבים שהו עם ילדיהם כל סוף שבוע שני ועוד יומיים בשבוע ויצא שהם משלמים לאם הילדים גם על הימים שהילדים אתם. הווה אומר, הם קונים להם את האוכל, למשל, גם בזמן שהם איתם וגם בזמן שהם עם אימם.

מזונות לילדים מעל גיל שש – מתיי הפמיניסטיות שותקות?

בית הדין הרבני קבע שלפני הגיע הילדים לגיל שש יישא האב במזונות לבדו כיוון שהאם אינה נחשבת למסוגלת לפרנס. תמוהה בעיני הגברים שתיקת הכבשים בנושא הזה, שכן היו אמורות הפמיניסטיות לדרוש כאן את השוויון שכל כך הרבה מדובר בו.

ההחלטה החדשה לגבי מזונות לילדים עד גיל שש

כיום, אחרי פסקי הדין משנת 2017, מזונות לילדים עד גיל שש יחושבו לפי הכנסות כל אחד מן ההורים ולפי הזמן שהילדים שוהים עם כל אחד מהם. מכאן תבוא ההגנה על האבות, ההגנה על הילדים ועל זכותם לשוויון בין הוריהם.

Comments are closed.