חיטוי צנרת מים

חיטוי צנרת מים

מהי צנרת מים ומי נדרשת להסדיר את החיטוי שלה? מאמר זה פונה ל- 2 סוגים של ישויות הנזקקות לביצוע הפעולה. בניגוד למה שחושבים, לא מדובר על דיירי בית פרטיים, אלא על ישויות רגולטוריות: הראשונה היא העירייה או המועצה. השנייה היא וועד מקומי של רחוב או מקבץ רחובות. הישות הראשונה אחראית על חיטוי צנרת מים המגיעה ממגדל המים העירוני/המושבי לצינורות המים הראשיים בשכונות או ברחובות. הישות השנייה היא הוועד של שכונה או רחוב ספציפיים, ולה יש אחריות להזמין חיטוי צנרת מים לצינור הראשי המספק את המים שהוא נושא ממגדל המים למערכות הצנרת הביתיות שבסביבה.

חיטוי צנרת מים במערכות הצנרת של מגדל המים

המשמעות: העירייה צריכה להודיע על הפסקת מים בכל הישוב שתהיה קצובה בזמן של מספר דקות או שעות בלבד. במהלכן, ירוקנו הצינורות של מגדל המים ויחוטאו באמצעות פרוצדורה מקצועית ותקנית לביצוע חיטוי צנרת מים. פרוצדורה זו בימינו נחשבת ליעילה במיוחד ומספקת רמת ניקיון גבוהה עבור תשתיות המים בפרקי זמן שלא נראו בשנים קודמות, בוודאי שלא בעשורים קודמים. במסגרתה, משתמשים באמצעים כמו קרינת אולטרה סגול ומכשירי חיטוי המספקים חומר הסרת אבנית.

חיטוי צנרת מים במערכות הצנרת של הצינור הראשי ברחוב או בשכונה ספציפיים

המשמעות: העירייה או וועד השכונה/ הרחוב מפרסמים הודעה שברחוב X ממספר Y עד מספר Z תהיה הפסקת מים יזומה משעה כלשהי עד שעה אחרת. במהלך אותה הפסקה, מתבצע חיטוי צנרת מים באמצעות ריקון הצינור ממים לשם ניקויו. החיטוי עצמו מתבצע באמצעות כלי חיטוי לצינורות ראשיים הכוללים שימוש בקרינת אולטרה סגול ובאמצעי הסרת אבנית. חיטוי זה מבטיח כי באותו רחוב או אותה שכונה המים יהיו נקיים וזכים לאורך זמן.

ניקוי קווי מים – האחריות של ישויות עירוניות ומושביות לאספקת מים נקיים לתושבים

כל ישות עירונית או מושבית מוניציפלית מנוהלת צריכה להסדיר חיטוי צנרת מים בהקדם כאשר מתעורר חשד לאי סדרים בתחום. חשוב להזמין, כצעד ראשון, חברת חיטוי מערכת מים שתבחן את טיב המים ותספק אפיון מלא לביצוע פרויקט החיטוי בפועל. מאד חשוב לוודא כי חיטוי צנרת מים מתבצע כאשר איכות המים בישות המוניציפלית או בחלקים בחובה מידרדרת.

Comments are closed.